แบบบ้าน 2 ชั้น

1-1

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-107 sqm

2 0

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-108 sqm

11 1

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-109 sqm

6-6

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-112 sqm

11 1 0

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-118 sqm

003cd01a-1508-44df-80b7-7b60e84dc4af_0

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-120 sqm

1

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-127 sqm

4B4E4BFB-D3D5-493C-8276-B6001FF8666D

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-132 sqm Contem Porary

O1

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-136 sqm

E97A142E-08A9-4DA5-AEDA-124D570AB145

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-138.50 sqm

01_6 - Photo

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-145 sqm

LINE_ALBUM_D2-146.25_231218_2

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-146.25 sqm

5CB86DCF-03F2-46F7-80D2-CB07C6604D6A

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-149 sqm Modern Loft

LINE_ALBUM_D2-154.95_231218_9

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-154.95 sqm 

D2 154 11

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-155 sqm

F67ED85A-9FEA-4C3A-9B3D-8E4A18BE1E98

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-157.50 sqm

1

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-163.50 sqm

F177A4B3-239B-480D-A4F7-BAF7C111DCC9

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-163.90 sqm

3415FC9F-90BF-4DE5-AAFC-57EF72D14CC1

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-168 sqm Contem Porary

36EEA88D-DB2C-49E7-864A-C8992AC1EDAB

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-168.50 sqm 

5-5

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-173.50 sqm

6F21E24A-6A90-4502-BD7F-6B61606CE3F4

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-173.50 sqm Luxury

1 1

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-181 sqm

3d10

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-182 sqm

15 01

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-185 sqm

EC4D27B6-6B8E-4D60-BCDE-EA945B3640C5

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-185 sqm Contem Porary

LINE_ALBUM_D2-185.45_๒๔๐๔๐๑_8

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-185.45 sqm

LINE_ALBUM_D2-185.50_๒๔๐๔๐๑_6

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-185.50 sqm

LINE_ALBUM_D2-187.75_๒๔๐๔๐๑_1

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-187.75 sqm 

94691AD9-7E9E-40F9-93EF-524460BA8C3F

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-188 sqm

5-5

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-189 sqm

C72C8D10-B0AF-4048-8498-154D0CFC20D6

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-190.25 sqm Contem Porary

LINE_ALBUM_D2-193.20_231218_1

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-193.20 sqm 

3b880109-7e4f-4cf4-bd62-4fb3b497b419

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-195.50 sqm Modern

LINE_ALBUM_D2-197.05_231218_10

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-197.05 sqm 

11

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-198 sqm

82FEE8B9-5E92-4E03-B967-1B2D161F4D80

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-204 sqm Nordic

BB9071C9-B312-4952-A75C-92B541C17A4A

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-206 sqm

5 1

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-212 sqm

4190B3F8-3DAB-4FA4-9D41-B3A4641EA441

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-212.50 sqm

LINE_ALBUM_D2-215.40 ._240612_5

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-215.40 sqm

Dazzling 1

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-222 sqm

4-4

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-225 sqm

C6D47332-18DB-4BFA-982B-39EE5915B45D

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-230.5 sqm

M1

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-236.5 sqm

11

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-249 sqm

1

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-250 sqm Nordic

LINE_ALBUM_D2-W-250 (บ้านไม้)_231218_7

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-250 บ้านไม้

LINE_ALBUM_D2-250.50_230606_9

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-250.50 sqm Modern

S__10141777

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-251 sqm Contem Porary

c09a22fd-9380-49ca-b4b0-681bad66c536_0

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-252 sqm

Ds 2 253 Model 1

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-253 sqm

3D6DE5F6-BCDA-477A-948B-1576D4EFFF8B

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-253.50 sqm England style

39FEF2AF-B388-44AC-A03D-D17815DF67CF

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-255 sqm Contem Porary

LINE_ALBUM_D2-255(โมเดิร์น)_๒๔๐๔๐๑_6

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-255 sqm Modern

9

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-263 sqm

da714aa4-b122-4710-8afc-50ac9a772a01_0

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-263 sqm Contem Porary

LINE_ALBUM_D2-215.40_๒๔๐๕๒๒_6

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-265.30 sqm

4F1ACD82-2AAC-4306-95B6-A151910C2EFC

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-266.75 sqm

1

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-268 sqm

LINE_ALBUM_D2-268_231218_4

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-268 sqm

2DA29989-AE71-4562-9DA2-129228CA66EB

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-269 sqm Contem Porary

LINE_ALBUM_D2-269.00_231218_8

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-269 sqm

LINE_ALBUM_D2-271_240612_9

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-271 sqm

LINE_ALBUM_D2-280.50_231218_7

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-280.50 sqm

LINE_ALBUM_D2-282.30_231218_8

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-282.30 sqm

3C18B937-DFE6-487B-9139-2160FB300132

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-284 sqm

LINE_ALBUM_D2-289.25_231218_5

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-289.25 sqm

LINE_ALBUM_D2-291.20_231218_11

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-291.20 sqm

LINE_ALBUM_D2-294.24_๒๔๐๔๐๑_5

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-294.24 sqm

S__5562719

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-295 sqm

LINE_ALBUM_D2-301 (แบบที่1)_231218_8

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-301 sqm หลัง 1

LINE_ALBUM_D2-268_231218_9

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-306 sqm

LINE_ALBUM_D2-309_231218_11

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-309 sqm

7a857f66-7a62-4f48-b8d3-65b789a9a115_0

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-310 sqm

A2E19303-8784-4DC5-B88D-855FA16C2093

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-325 sqm Contem Porary

463513F4-6E60-4A56-B083-C862F1686DE1

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-325.25 sqm

40614570-FD62-4B49-9F39-63694E5D44F1

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-336 sqm Nordic

LINE_ALBUM_D2-353.20_231218_7

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-353.20 sqm 

6BE53606-5CD4-4F72-A239-76C4847D4DCC

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-362 sqm Modern Loft

5 1

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-378 sqm

f1c3d896-c7d7-46d3-b045-9393de66653c_0

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-378 sqm

11 1

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-379 sqm

1-5

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-380 sqm

D1A7E55D-E5AF-44AF-B85E-CCB49A5A1601

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-386 sqm 

S__10141830

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-388 sqm Nordic

รับสร้างบ้าน 2 ชั้น

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-400 sqm

D2 421 01

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-421 sqm

06C6673E-C9FE-4E75-9F57-5D9C078AF125

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-424 sqm Contem porary

4826CBAC-DFB5-407F-A3E6-2F23098AA2F9

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-425 sqm Luxury

LINE_ALBUM_D2-425(Contemporary)_๒๓๐๕๒๒_9

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-425 sqm Contemporary

9-1

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-446.50 sqm Luxury

12DF8E55-5324-4070-83AE-19EDB149CF2A

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-474.75 sqm Contem porary

2 1

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-489 sqm

1-1

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-534 sqm

8F62D160-57B0-47BC-AD87-0C945D6F691F

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-576.50 sqm

F0929BAF-5133-49C7-BE85-9F2705F97360

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-592.50 sqm

86904882-dec0-4248-abbc-22935fa5200a

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-606.00 sqm Modern

6-6

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-653 sqm

LINE_ALBUM_D2-269.00_231218_8

แบบบ้าน 2 ชั้น
D2-670.50 sqm